Publications

Mikael Jensen

2018-04-07

(Academic conference papers are not included)

Jensen, M. (2018). The purposes of interpersonal communication – a survey to find the most likely general reasons why people engage in communication. Central European Journal of Communication, 11 (1), 25–38.

Jensen, M. & Moreira Emanuelsson, L. (2016). Integrated Communication Systems and Kinesic Code-switching in interpersonal interaction. Journal of Studies in Social Sciences, 14 (2), 27–65.

Jensen, M. (2016). Lärande och lärandeteorier. Om den intentionella människan. Lund: Studentlitteratur. (350 s.)

Jensen, M. (2016). Rogative learning in education for sustainable development: Environment, human rights and democracy. Journal of Sustainable Development Studies, 9 (1), 52–75.

Jensen, M. (2016). Sustainable lifestyle and action space. Asian Journal of Social Sciences, Arts and Humanities, 4 (2), 1–19.

Jensen, M. (2016). Touchpoint Management and Interpersonal Communication. Studies in Media and Communication, 4 (1), 30–48.

Jensen, M. (2016). Personality Traits and Nonverbal Communication Patterns. International Journal of Social Science Studies, 4 (5), 57–70.

Jensen, M. (2016). Touchpoints, time and dyads: A case of internal organizational communication. International Journal of Multidisciplinary Academic Research, 4 (2), 21–33.

Jensen, M. (2015). Interpersonell kommunikation. Lund: Studentlitteratur. (324 s.)

Jensen, M. (2015). Personality Traits, Learning and Academic Achievements. Journal of Education and learning, 4 (4), 91–118.

Jensen, M. (2015). Smile as Feedback Expressions in Interpersonal Interaction. International Journal of Psychological Studies, 7 (4), 95–105.

Jensen, M. (2015). Motivation och lärande. I Pihlgren, A. S. (red.) Fritidshemmet och skolan. Lund: Studentlitteratur. (31 s.)

Jensen, M. (2013). Lärandets hur, vem, när och var. I Pihlgren, A. S. (red.) Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur. (17 s.)

Jensen, M. (2013). Lekteorier. Lund: Studentlitteratur.

Jensen, M. (2013). Kommunikativa perspektiv på undervisning och lek. I Barow, T. (red.) Mångfald och differentiering. Lund: Studentlitteratur. (15 s.)

Fjällhed, A. & Jensen, M. (eds.) (2013). Barns livsvillkor – I mötet med skola och fritidshem. Lund: Studentlitteratur. (216 s.)

Jensen, M. (2013). Livsstil och identitet. I Fjällhed, A. & Jensen, M. (eds.) Barns livsvillkor. Lund: Studentlitteratur. (17 s.)

Jensen, M. (2013). Barn, konflikter och konflikthantering. I Fjällhed, A. & Jensen, M. (eds.) Barns livsvillkor. Lund: Studentlitteratur. (20 s.)

Gulz, A., Jensen, M. & Rambusch, J. (2012). Lärande och kognition. I Allwood, J. & Jensen, M. (eds.) Kognitionsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. (10 s.)

Lind, I., Haglund, B. & Jensen, M. (2012). Perception. I Allwood, J. & Jensen, M. (eds.) Kognitionsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. (16 s.)

Jensen, M. (2012). Uppmärksamhet. I Allwood, J. & Jensen, M. (eds.) Kognitionsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. (11 s.)

Jensen, M. (2012). Kommunikation i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. (226 s.)

Jensen, M. (2011). Informellt lärande i fritidshemmet. I Klerfelt, A. & Haglund, B. (eds.) Fritidspedagogik. Stockholm: Liber. (20 s.)

Jensen, M. (2011). Den fria tidens lärande. Lund: Studentlitteratur. (183 s.)

Jensen, M (2011). Barn lär av barn i leken. Förskoletidningen.

Jensen, M. (2011). Låtsaslek – Att botanisera i mänsklig kognition och emotion. Förskoletidningen.

Jensen, M. (2011). Learning about environmental issues with the aid of cognitive tools. Environment and Natural Resources Research, 1 (1), 92–105.

Jensen, M. (ed.) (2011). Lärandets grunder – teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur. (259 s.)

Jensen, M. (2009). När frågan är svaret: en filosofisk-pedagogisk undersökning om att arbeta enligt frågebaserat lärande. Institutionen för pedagogik, Rapport 4:2009, Högskolan i Borås. (85 s.)

Jensen, M. & Harvard, Å. (eds.) (2009). Leka för att lära. Lund: Studentlitteratur.

Jensen, M. (2009). Transfer: En nödvändighet för låtsaslek? Ingår i Jensen, M. & Harvard, Å. (eds.) Leka för att lära. Lund: Studentlitteratur.

Jensen, M. (2009). Lifestyle: Suggesting mechanisms and a definition from a cognitive science perspective. Environment Development and Sustainability, 11 (1), 215–228.

Jensen, M. (2008). Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet.

Jensen, M. (2008). Låtsasleken skiljer oss från andra djur (populärvetenskaplig artikel) 0015-7937. Forskning och framsteg.

Jensen, M. (2007). Konsumtion, livsstil och miljö. Technical Report, SSKKII-publikationer, 2007.02, Göteborgs universitet. (27 s.)

Jensen, M. (2007). Defining lifestyle. Environmental Sciences, 4 (2), 63–73.

Jensen, M. (2007). Lärande och låtsaslek - ett kognitionsvetenskapligt utvecklingsperspektiv (licentiatuppsats). Göteborgs universitet.

Jensen, M. (2005). Auditory imagery: a review and challenges ahead. Technical Report, SSKKII-publikationer, 2005.01, Göteborgs universitet. (16 s.)